خرید آنلاین فایل پاورپوینت آتش سوزی

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 48 صفحه آتش سوزی سوختن : ترکیب اکسیژن و ماده. آتش : سوختن همراه بانوروحرارت. آتش سوزی:پاورپوینت آتش سوزی|40227653|xk|دانلود پاورپوینت آتش سوزی,بررسی آتش سوزی,پاورپوینت جامع و کامل آتش سوزی,کاملترین پاورپوینت آتش سوزی,پکیج پاورپوینت آتش سوزی,مقاله آتش سوزی,تحقیق آتش سوزی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت آتش سوزی

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 48 صفحه

آتش سوزی سوختن : ترکیب اکسیژن و ماده.
آتش : سوختن همراه بانوروحرارت.
آتش سوزی: آتش ناخواسته یاازکنترل خارج شده.
سوختن محصولات آتش گازها Gases
شعلهFlame
حرارتHeat
دودSmoke مثلث حریقFire Triangle سوخت (Fuel)
اکسیژن (Oxygen)
حرارت (Heat)
واکنشهای زنجیره ای(Chain Reactions) شروع وادامه فعل وانفعال زنجیره ای سوختن با حضوراین عوامل امكان پذیر است. گرماHEAT گرما نوعی انرژی است كه درطبیعت وجود دارد وما میتوانیم به طرق مختلف آن رابدست آوریم.
راههای بدست آوردن حرارت عبارت است از: الکتریکی
مکانیکی
شیمیایی
هسته ای منابع تولید حرارت مکانیکی اصطکاک تسمه های نقاله
روانسازی ناقص یاتاقانها یا دنده ها
جرقه ها
عملیات سنگ زنی
قسمتهای لق و شل
وسایل هیدرولیکی
ضربه
فشار
منابع تولید حرارت الکتریکی رساناهای الکتریکی Conductors
قوسهای الکتریکی Electric Arcs
فیوزهای الکتریکی Fuses
ایجاد مقاومت درمسیرجریان الكتریكی
فرسود گی دستگاههاتولید حرارت شیمیایی ازطریق واکنشهای شیمیایی گرمازا
تجزیه شیمیایی
منابع هسته ای همجوشیFusion
شکافت Fission انتقال گرما گرما انرژی است ومیتواند به طرق مختلف ازجایی به جای دیگرمنتقل شود.
راههای انتقال گرما بصورت زیر است:
هدایت((Conduction
جابجایی(Convention)
تشعشع(Radiation)
دراغلب آتش سوزی هاجابجایی گرما یكی از عوامل گسترش حریق است. سایرعوامل گسترش حریق میتواند پیوستگی سوخت، انفجار،ریزش مایعات وریزش سقف باشد. ماده سوختنی اکثرمواد سوختنی ترکیباتی هستند متشکل از درصدهای بالایی از هیدرژن و کربن .
اجسامی چون چوب، کاغذ، پلاستیک، ذغال سنگ، پارچه، تولیدات نفتی و گازهایی از قبیل پروپان و متان نمونه‏های معمول مواد سوختنی هستند.
سوخت باید بحالت گاز یا بخاردرآید تاقابل اشتعال باشد. Flash Point (نقطه شعله زنی )
پایینترین درجه حرارتی که درآن مقدار بخارمایع برای ایجاد یك اشتعال موقت کافیست. Fire Point ( نقطه شعله وری)
کمترین درجه حرارتی است كه یك مایع بخارات كافی برای ایجاد یک اشتعال پیوسته تولید میكند. Ignition Temperature ( نقطه خودبخود سوزی )
حداقل دمایی است که در آن اجسام بدون نیازبه منابع آتش زنه خودبخود مشتعل شوند. حد پایینی قابلیت اشتعال (LFL) به تراکمی از ماده قابل اشتعال اطلاق می شودکه در آن تراکم، آتش بدلیل پایین بودن درصد سوخت قابل اشتعال و بالا بودن میزان اکسیژن خاموش می شود.
حد بالایی قابلیت اشتعال (UFL) به تراکمی از ماده قابل اشتعال اطلاق می شودکه در آن تراکم، آتش بدلیل زیاد بودن سوخت و كمبود اکسیژن خاموش می شود. محدوده اشتعال محدوده اشتعال وانفجارناشی از اشتعال بین حد بالا و پایین قرار دارد. تفاوت اشتعال و انفجار(Explosion) تفاوت اشتعال و انفجارناشی ازاشتعال درسرعت رهاسازی انرژی است.
انواع انفجارات عبارتندازانفجار: ناشی ازاشتعال، ناشی ازفشار، ناشی ازتجزیه، هسته ای

بنزین در اثر سوختن ۱۱۵۰۰ کالری و TNT در اثر سوختن ٢٦٧٤ کالری انرژی

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.