خرید آنلاین فایل پاورپوینت آتش و انواع آن

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 41 صفحه بنام خدا 1 آتش 2 آتش 3 آتش شامل یک واکنش شیمیایی است که درآن ماده با اکسیژن ترپاورپوینت آتش و انواع آن|40227655|xk|دانلود پاورپوینت آتش و انواع آن,بررسی آتش و انواع آن,پاورپوینت جامع و کامل آتش و انواع آن,کاملترین پاورپوینت آتش و انواع آن,پکیج پاورپوینت آتش و انواع آن,مقاله آتش و انواع آن,تحقیق آتش و انواع آن
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت آتش و انواع آن

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 41 صفحه

بنام خدا 1 آتش 2 آتش 3 آتش شامل یک واکنش شیمیایی است که درآن ماده با اکسیژن ترکیب شده و مقداری انرژی از این واکنش آزاد می‌گردد آتش 4 حد پایین اشتعال پذیری(LFL)
کمترین غلظتی که یک ماده اشتعال پذیر می تواند مشتعل شود را حد پایین اشتعال پذیری می نامند که کمتر از آن به علت رقیق شد
ن مخلوط امکان اشتعال وجود ندارد.
حد بالای اشتعال پذیری
(UFL)
بیشترین غلظتی که یک ماده اشتعال پذیر می تواند مشتعل شود را حد بالای اشتعال پذیری می نامند که بیشتر از آن به علت غلیظ شدن مخلوط و کمبود اکسیژن امکان اشتعال وجود ندارد.

آتش 5 انواع آتش 6 انواع آتش ها با توجه به منبع تولید آتش و نوع جرقه:


آتش فورانی (JET FIRE)

آتش ناگهانی(FLASH FIRE)

آتش کروی (FIRE BALL)

آتش استخری (POOL FIRE) آتش فورانی 7 آتش فورانی، باریکه ممتدی از آتش است که در اثر تخلیه مواد قابل اشتعال گازی تحت فشار به محیط بیرون در حضور منبع جرقه، را بوجود می‌آید


مهمترین پیامدآتش فورانی تشعشع ایجاد شده توسـط آن است

در مواقعی كه مخزن محتوی مایع تحت فشار نیز دچار نشتی می‌شود، ممكن است بخشی از مایع بلافاصله پس از خروج تبخیر شده و جتی از گاز را تشكیل دهد كه در نهایت باعث ایجاد آتش فورانی گردد


مدل سازی آتش فورانی 8 میزان تشعشع ناشی از آتش فورانی در یك فاصله خـاص: ضریب عبور هوا (kw/m2)
: کسری از انرژی احتراق تبدیل شده به انرژی تششعی
: دبی خروجی گاز (kg/s)
: انرژی احتراق به ازای یک کیلوگرم از ماده (kj/kg)
Fp : ضریب دید (1/m2)محاسبه ضریب دید x : فاصله نقطه مبدا( مرکز شعله) تا نقطه مورد نظر(m) مدل سازی آتش فورانی 9 تعیین مختصات مرکز شعله Ma : جرم مولکولی هوا
Mf : جرم مولکولی سوخت
CT : غلظت مولی سوخت در مخلوط استوکیومتریک هوا و سوخت آتش ناگهانی 10 آتش ناگهانی، احتراق کوتاه مدت گازهای قابل اشتعالی است که در محدوده اشتعال‌پذیری قرار دارند.

این آتش بدون تشكیل موج انفجار ایجاد می‌گردد و بیشتر از یك دهم ثانیه بطول نمی‌انجامد
آثار مخرب آتش ناگهانی ناشی از تشعشع آن و یا تماس مستقیم با شعله آن است
محدوده شعله آتش ناگهانی در واقع محدوده‌ای از ماده پخش شده در محیط است كه غلظت ماده در آن مابین حداقل و حداكثر غلظتهای اشتعال‌پذیری باشد
آتش کروی 11 آتش کروی، احتراق حجم عظیمی از مواد قابل اشتعال است که به یکباره در حضور عامل جرقه به محیط بیرون گسترش یافته اند

ترکیدن ناگهانی مخزن ذخیره مایعات قابل‌اشتعال از مهمترین عوامل تشکیل این نوع آتش است.

با شکل‌گیری چنین آتشی فشار گازها و محصولات حاصل از احتراق تا نزدیکی فشار اتمسفری کاهش می‌یابد. دانسیته گازها بسرعت کاهش می‌یابد و باعث رشد نیروهای شناوری شده و شعله رشد و گسترش می‌یابد

t1 t2 t3 t4 مدل سازی آتش کروی 12 میزان تشعشع ناشی از آتش کروی در یك فاصله خـاص
: ضریب عبور هوا (kw/m2)

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.