خرید آنلاین فایل پاورپوینت آرایه ها و ساختارها

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 39 صفحه آرایه ها و ساختارها آرایه ها و ساختارها ADT (Abstraction data type) آرایه ها یپاورپوینت آرایه ها و ساختارها|40227659|xk|دانلود پاورپوینت آرایه ها و ساختارها,بررسی آرایه ها و ساختارها,پاورپوینت جامع و کامل آرایه ها و ساختارها,کاملترین پاورپوینت آرایه ها و ساختارها,پکیج پاورپوینت آرایه ها و ساختارها,مقاله آرایه ها و ساختارها,تحقیق آرایه ها و ساختارها
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت آرایه ها و ساختارها

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 39 صفحه

آرایه ها و ساختارها آرایه ها و ساختارها ADT (Abstraction data type)
آرایه ها
یونیون ها و ساختارها
ماتریس های اسپارس
آرایه های چند بعدی
چند جمله ای ها
رشته ها آرایه - Array مجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.
مجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار است.
به ازا هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)
int a [6] = { 3 5 2 7 9 10 11} a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] ADTمربوط به آرایه ها - GeneralArray(int j RangList list float InitialValue=DefaultValue);
/* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list.*/
- float Retrieve (index i);
//if(i is in the index set )return the item associated with i in the array else return error

-void Store( index i float x);
//if (i is in the index set ) insert new pair else return error.

آرایه در حافظه یک آرایه یک بعدی بسادگی بوسیله نسبت دادن دو کروشه به نام یک متغیر تعریف میشود:
int list[5];
آدرس اولین عنصر آدرس مبنا یا پایه نامیده می شود.
Variable Memory addres
List[0] base address = a
List[1] a+1*sizeof(int)
List[2] a+2*sizeof(int)
List[3] a+3*sizeof(int)
List[4] a+4*sizeof(int) آدرس دهی آرایه یک بعدی ElementType List [n];

List [0]= ٭( base address = α)


List [i] = ٭(α + i * size of (ElementType)) ساختار - Structure آرایه ها مجموعه داده های از یک نوع.
ساختارها داده هایی از انواع مختلف در کنار هم.

ساختار= struct.
ساختار = Record
مجموعه ای از اقلام داده ها (Field) تعریف و دسترسی به عناصر struct {
char name [ 10 ] ;
int age ;
float salary ;
} person ;

Strcpy ( person.name “james” );
Person.age = 32 ;
Person.salary = 250000; یونیون – Union یونیون ها مانند ساختارها ولی
در آن واحد فقط از یک نوع تعریف شده استفاده می کند.
از بزرگترین مقداردهی برای آن نوع استفاده می کند.

union test{
int x;
char y;
} ماتریس اسپارس – Sparse Matrix ماتریسی که عناصر صفر آن زیاد باشد .
صرفه جویی در زمان و حافظه.

چگونه بایستی اطلاعات یك ماتریس پرصفر را در حافظه ذخیره كنیم تا حافظه كمتری مصرف شود؟ (چه ساختمان داده ای ؟)
آیا عملیاتهای مربوط به آرایه ها (ADT) بر روی این ساختمان داده قابل پیاده سازی است؟
ماتریس اسپارس نگهداری عناصر غیر صفر ماتریس و اطلاعات مربوط


عناصر بترتیب سطری و در هر سطر بترتیب ستونی ذخیره می شود.
ماتریس اسپارس – مثال col0 col1 col2 col3


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.